Logistyka, magazynowanie i transport – nasze certyfikaty

W lipcu 2009 w firmie logistycznej DMT przeprowadzony został audyt certyfikujący, w wyniku którego System Zarządzania Jakością został rekomendowany, a następnie zatwierdzony jako zgodny z normą ISO 9001:2008. Zakres Systemu Zarządzania obejmuje procesy: Logistyka, Magazynowanie, Transport.