W lipcu 2009 w firmie DMT przeprowadzony został audyt certyfikujący, w wyniku którego System Zarządzania Jakością został rekomendowany, a następnie zatwierdzony jako zgodny z normą ISO 9001:2000.

 
Zakres Systemu Zarządzania obejmuje procesy: Logistyka, Magazynowanie, Transport.