Magazyn do wynajęcia i inne usługi magazynowe

Nasza działalność koncentruje się na świadczeniu usług magazynowych w łańcuchu dostaw, zarówno w logistyce towarów handlowych jak i materiałów reklamowych (wsparcie sprzedaży). Własna powierzchnia magazynowa oraz wykorzystywane technologie powalają nam także na objęcie pełnej i sprawnej obsługi sklepów internetowych klienta.

 

Oferta DMT wykracza daleko poza składowanie powierzonych towarów. W ramach logistyki magazynowej realizujemy wszystkie działania związane z ruchem towarów i ich odpowiednim przygotowaniem do dystrybucji:

 • przyjęcie,
 • składowanie,
 • skanowanie kodów kreskowych dla pojedynczych sztuk towaru,
 • etykietowanie,
 • przepakowanie towarów jednostkowych, rozdzielanie ilości materiałów drobnicowych,
 • konfekcjonowanie, przygotowanie odpowiednich opakowań wysyłkowych,
 • kompletowanie dostaw dla odbiorców z pojedynczych sztuk towaru,
 • odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie wysyłki dla uniknięcia uszkodzeń w transporcie,
 • wydanie,
 • obsługa zwrotów i weryfikacja dalszej użyteczności towarów.

 

Prowadzimy też pełną dokumentację i ewidencję w systemie informatycznym – w każdej chwili możemy odtworzyć historię przepływu dowolnego towaru.

 

Naszym klientom udostępniamy dwa wysokiej klasy, nowoczesne obiekty:

 • Terminal I w Pruszkowie w parku logistycznym przy ul. Parzniewskiej – nowoczesny magazyn z możliwością składowania ponad 9.000 palet;
 • Terminal II w Brwinowie w parku logistycznym przy ul. Moszna Parcela 29 – magazyn przystosowany do przechowywania produktów w temperaturach kontrolowanych (farmaceutyki, produkty spożywcze, pasze) z możliwością składowania 2500 palet.

 

W obsłudze magazynu szeroko wykorzystujemy dostępne na rynku technologie usprawniające i optymalizujące pracę:

 • informatyczny system zarządzania magazynem,
 • kolektory danych,
 • urządzenia do transportu poziomego i pionowego,
 • terminale sterujące,
 • urządzenia pakujące.

 

Ich zastosowanie przekłada się nie tylko na wyższą jakość oferowanych usług, lecz także na atrakcyjne finansowe warunki współpracy.

 

Klientom, którzy zdecydują się na usługi DMT w zakresie logistyki magazynowej, przypadnie w udziale szereg dodatkowych korzyści:

 

 • obniżenie kosztów i czasu dostaw – dzięki znakomitej lokalizacji obiektów magazynowych i ich niewielkiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych i węzłów przeładunkowych (trasa poznańska – 10 min., trasa katowicka – 20 min., centrum Warszawy – 15 min., węzeł Konotopa autostrady A2 – 2 km, posterunek celny – 0,5 km, port lotniczy Warszawa Okęcie – 15 minut, terminal kontenerowy PKP – 1,2 km);
 • atrakcyjne warunki finansowe przy składowaniu krótko i długoterminowym – które możemy Państwu zaoferować dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynowej poprzez system wysokiego i blokowego składowania;
 • pełne bezpieczeństwo składowanego towaru, które zapewniamy na kilku poziomach poprzez:
  • utrzymywanie właściwych warunków przechowywania: temperatury i wilgotności powietrza zapobiega niszczeniu towarów; system automatycznego powiadamiania o nadmiernych wahaniach temperatury i wilgotności umożliwia natychmiastową interwencję wtedy, gdy jest to konieczne;
  • stałe utrzymywanie w czystości powierzchni magazynu zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się kurzu i pyłków mogących powodować awarie urządzeń czy zabrudzenie składowanych towarów;
  • ubezpieczenie powierzonych nam towarów od ryzyka uszkodzeń powstających w magazynie;
  • złożony system czujek ruchu i dymu oraz system wewnętrznych kamer przemysłowych połączony monitoringiem firmy zewnętrznej pozwalają na natychmiastową interwencję w sytuacjach zagrożenia;
  • 2 kamery (które udostępniamy klientom on-line) rejestrujące otoczenie magazynu oraz patrole profesjonalnej agencji ochrony przez 24 h na dobę skutecznie uniemożliwiają wstęp na posesję osobom do tego nieuprawnionym;
 • pełen dostęp do informacji o powierzonych towarach: historia przepływu, aktualne stany magazynowe, rotacja towarów na magazynie, szereg dowolnych, samodzielnie generowanych zestawień i raportów czerpiących dane z systemu informatycznego;
 • wygoda składania zleceń i sprawdzania statusu ich realizacji za pośrednictwem sieci internet i udostępnianych przez nas narzędzi informatycznych.

 

Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów usług – nie tylko ze względu na zachowanie norm ISO, ale również ze względu na podobieństwo i powtarzalność działań, w których ćwiczymy i doskonalimy się od kilkunastu lat. Mieliśmy dość czasu na wypracowanie i wyselekcjonowanie najlepszych, najbardziej efektywnych rozwiązań, naszego „know-how”.