Logistyki kontraktowa i usługi dodatkowe

Nasza logistyka kontraktowa to nie tylko składowanie powierconych nam towarów. Logistyka magazynowa DMT obejmuje też wszystkie działania związane z ruchem towarów i ich odpowiednim przygotowaniem do dystrybucji:

 • przyjęcie,
 • składowanie,
 • skanowanie kodów kreskowych dla pojedynczych sztuk towaru,
 • etykietowanie,
 • przepakowanie towarów jednostkowych, rozdzielanie ilości materiałów drobnicowych,
 • konfekcjonowanie, przygotowanie odpowiednich opakowań wysyłkowych,
 • kompletowanie dostaw dla odbiorców z pojedynczych sztuk towaru,
 • odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie wysyłki dla uniknięcia uszkodzeń w transporcie,
 • wydanie,
 • obsługa zwrotów i weryfikacja dalszej użyteczności towarów.

Dla klientów naszej logistyki magazynowania, prowadzimy też pełną dokumentację i ewidencję w systemie informatycznym. Dzięki temu w każdej chwili możemy odtworzyć historię przepływu dowolnego towaru.

Technologia w służbie pracy

W obsłudze magazynowej szeroko wykorzystujemy dostępne na rynku technologie usprawniające i optymalizujące pracę:

 • informatyczny system zarządzania magazynem,
 • kolektory danych,
 • urządzenia do transportu poziomego i pionowego,
 • terminale sterujące,
 • urządzenia pakujące.

Dzięki nim możemy Państwu zapewnić nie tylko najwyższą jakość oferowanych usług magazynowych, ale też konkurencyjne warunki współpracy. Klientom, którzy zdecydują się na usługi DMT w zakresie logistyki magazynowej, przypadnie w udziale szereg dodatkowych korzyści:

 • obniżenie kosztów i czasu dostaw – dzięki znakomitej lokalizacji obiektów magazynowych i ich niewielkiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych i węzłów przeładunkowych (trasa poznańska – 10 min., trasa katowicka – 20 min., centrum Warszawy – 15 min., węzeł Konotopa autostrady A2 – 2 km, posterunek celny – 0,5 km, port lotniczy Warszawa Okęcie – 15 minut, terminal kontenerowy PKP – 1,2 km);
 • atrakcyjne warunki finansowe przy składowaniu krótko i długoterminowym – które możemy Państwu zaoferować dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynowej poprzez system wysokiego i blokowego składowania;
 • pełne bezpieczeństwo składowanego towaru, które zapewniamy na kilku poziomach poprzez:
  • utrzymywanie właściwych warunków przechowywania: temperatury i wilgotności powietrza zapobiega niszczeniu towarów; system automatycznego powiadamiania o nadmiernych wahaniach temperatury i wilgotności umożliwia natychmiastową interwencję wtedy, gdy jest to konieczne;
  • stałe utrzymywanie w czystości powierzchni magazynu zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się kurzu i pyłków mogących powodować awarie urządzeń czy zabrudzenie składowanych towarów;
  • ubezpieczenie powierzonych nam towarów od ryzyka uszkodzeń powstających w magazynie;
  • złożony system czujek ruchu i dymu oraz system wewnętrznych kamer przemysłowych połączony monitoringiem firmy zewnętrznej pozwalają na natychmiastową interwencję w sytuacjach zagrożenia;
 • pełen dostęp do informacji o powierzonych towarach: historia przepływu, aktualne stany magazynowe, rotacja towarów na magazynie, szereg dowolnych, samodzielnie generowanych zestawień i raportów czerpiących dane z systemu informatycznego;
 • wygoda składania zleceń i sprawdzania statusu ich realizacji za pośrednictwem sieci internet i udostępnianych przez nas narzędzi informatycznych.

Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów usług w czasie świadczenia usługi logistyki kontraktowej – nie tylko ze względu na zachowanie norm ISO I HACCP, ale również ze względu na podobieństwo i powtarzalność działań, w których ćwiczymy i doskonalimy się od kilkunastu lat. Mieliśmy dość czasu na wypracowanie i wyselekcjonowanie najlepszych, najbardziej efektywnych rozwiązań, naszego „know-how”.

Dodatkowe usługi

Firma DMT to przede wszystkim logistyka magazynowadystrybucja i transport, ale na życzenie klientów wychodzimy poza te ramy i świadczymy również usługi dodatkowe.

Z powodzeniem realizujemy projekty obejmujące:

 1. Co-packing:
  • łączymy pojedyncze sztuki towarów z magazynu w zestawienia wybrane przez klientów,
  • tworzymy kosze prezentowe, zestawy rabatowe i upominkowe,
  • oklejamy i etykietujemy towary,
  • insertujemy materiały i produkty reklamowe.
 2. Montaż stoisk i ekspozycji w obiektach sprzedażowych.
 3. Audyt placówek sprzedaży.
 4. Przechowywanie i konserwację odzieży dla hostess.
 5. Utylizację produktów wycofanych ze sprzedaży lub niezdatnych do dalszego użytku.
 6. Usługi celne.

To tylko niektóre z naszych dodatkowych usług. Prawdą jest, że nie zamykamy się na nowe, nawet te najbardziej nieszablonowe propozycje naszych klientów. Wręcz odwrotnie — cenimy sobie ich wyobraźnię i skłonność do nowych pomysłów.   Lubimy wyzwania i nie mamy nic przeciwko nim.

Najnowsze usługi:

 • Wirtualne magazyny dla przedstawicieli handlowych
 • Magazyny dostosowane do potrzeb farmacji i suplementów diety
 • Magazyny dostosowane dla potrzeb Weterynarii
 • Obsługa sklepów internetowych
 • Składowanie krótkoterminowe
 • Przeładunki w systemie Cross-docking
 • Dostawy na linie produkcyjne w systemie CANBAN
 • Nowe funkcje systemu e-dmt
 • Integracje z platformami sprzedażowymi oraz ecommerce